İlk zamanlar Türk Veteriner Hekimliği her ikisi de kamu görevi olan zootekni ve koruyucu hekimlik eksenleri üzerine oturtulmuştu. Seksenli yıllarda sığır suni tohumlamasını da içeren serbest Büyükbaş Hayvan Hekimliği ve Pet (arkadaş hayvan) Hekimliği konseptleri gelişti. Milenium ile birlikte ise Dünyadaki çağdaş gelişmelere koşut olarak mesleğimizde de hayvan hakları, hayvan refahı, eko-sistem sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, nano-biyoteknolojik üretim ve egzotik yaşam gibi yeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı.Tüm bu olgular, mesleğimizi yıllardır kuşatan ve gelişimini engelleyen Tarım boyunduruğundan yavaş yavaş kurtulduğumuzu gösteriyor. Mesleğimizin temel işlevleri olan insan sağlığını koruma ve hayvan haklarını/refahını geliştirme gibi olguların İzmir’de düzenlenecek “Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı” ve “Başka Türlere Saygı” gibi etkinliklerle Tarım dışındaki başka alanlarla da buluşturuluyor olması Türkiye’de Veteriner Hekimliğin gerçek kimliğinin ve Tek Sağlık konseptindeki etkin rolünün kamuoyunda tanıtımı açısından son derece olumludur. Artık meslek olarak kısır çekişmeleri bir yana bırakıp mesleki örgütlerimizin önderliğinde bu tip girişimlere hız vermemiz gerekmektedir. Bu bağlamda, sayılan etkinliklerde emekleri geçen değerli meslektaşlarımız Prof.Dr.Osman Yılmaz’a, Veteriner Hekim Adnan Serpen’e ve Dr.Ebru Tong’a teşekkürlerimi ve mesleki saygılarımı sunar, her iki toplantının da mesleğimize yararlar getirmesini candan dilerim.