Prag günümüzde Çek Cumhuriyetinin başkenti ve 1.2 milyon nüfusu ile en kalabalık şehridir. Prag Vltava ya da Vlatna adı verilen bir nehir ile iki bölgeye ayrılmıştır. Vltava nehri Prag’dan çıkar ve Elbe Nehrine karışır. Vltava Nehri üzerinde iki yakayı biri birine bağlayan tarihi köprüler bulunur. Bu köprülerin en ünlüsü Kral Charles tarafından yaptırılan Charles Köprüsüdür. Vltava Nehri kenarında kafeler, restoranlar ve gezi gemilerinin iskeleleri bulunur.
Şehrin görülmeye değer yerlerinin başında Prag Kalesi ve bu kale içinde bulunan Aziz Vitus Katedrali gelir. Prag Kalesi şehrin eski tarafında yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminden kalan kalede geçmişte saraylar, bahçeler ve katedral bulunmaktaydı. Ancak, İkinci Dünya Savasındaki bombardıman sonucunda saraylar yıkılmış, bahçeler harap olmuştur. Günümüzde kale içinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere yönetim binaları ve Aziz Vitus Katedrali bulunmaktadır. Prag kalesinin en önemli yapısı olan Aziz Vitus Katedralinin inşasına Karal Charles zamanında başlanmış ve 450 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Gotik tarzıyla inşa edilen Katedralin ihtişamlı giriş kapısı ve içerideki enfes vitraylar görenleri büyülemektedir.
Prag Kalesinde bulunan ve görülmeye değer bir yer de Altın Sokaktır. Bu sokakta, Ortaçağ Müzesi ve o çağdan kalan altın işleme atölyeleri bulunmaktadır. Ünlü Çek yazar Kafka bir süre bu sokaktaki bir evde ikamet etmiş ve Kale adlı eserini burada kaleme almıştır.
Kaleden inilip şehrin eski yakasına geçmek için ünlü Charles Köprüsünden geçmek gerekir. Kral Charles’in emri ile 1357 yılında yapımına başlanan bu köprü 510 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindedir. Köprü üzerinde orijinalleri Ulusal Müzede bulunan 32 adet heykel bulunmaktadır. Bu heykellerde hiristiyan azizleri ve incilden bazı pasajlar işlenmiştir. Bu heykellerin birinde bir Türk figürü de yer almaktadır. Charles Köprüsü günümüzde sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.
Eski şehir tarafında görülmeye değer bir yer de Paris Caddesi, bu caddenin etrafındaki Yahudi Mahallesi ve Yahudi Mezarlığı, Eski Şehir Meydanı, bu meydanda bulunan Astronomik Saat Kulesi, Tyn Klisesi ve Jan Hus Anıtıdır. Paris Caddesi Prag’ın lüks alışveriş merkezidir ve her iki tarafı en ünlü mağazalarla doludur. Bu caddenin sağ tarafında Yahudi Mahallesi yer alır. İkinci Dünya savaşından önce Prag’da çok sayıda Yahudi yaşamıştır. O nedenle mahallede çok sayıda sinagog ve bir de mezarlık bulunmaktadır. Paris Caddesi sizi Eski Yeni Meydana götürecektir. Bu meydanın turistik açıdan en önemli yanı Prag’a her gelenin mutlaka görmek istediği Astronomik Saat Kulesidir. İlk Belediye binasına ek olarak 1410 tarihinde inşa edilen kulede yer alan Astronomik Saat 3 ayrı saatin elektrik ve pil enerjisi kullanmadan harmonik olarak çalışmasından oluşmuştur. Saatin dışındaki dairede rakamlarla dönen eski Orta Avrupa Saati, iç sırada Roma rakamlarıyla dönen bugünkü saat ve en içte de elips şeklinde, üzerinde İbranice semboller bulunan ve diğer saatlerden bağımsız olarak hareket eden Babil saati ya da Güneş saati bulunmaktadır. Bu saat güneşin konumuna göre hareket eder. Her saat başı üzerindeki iki pencere açılır ve arkasından İsa’nın havarilerini temsil eden 12 adet heykelcik geçer.
Eski Yeni Meydandan sağa dönüldüğünde Prag’ın gece hayatının yaşandığı Vaslav Meydanına çıkılır. Ulusal Müzeye doğru yokuş yukarı çıkan Narodni Caddesinin iki tarafında lüks mağazalar ve restoranlar yer alır. En tepede tam Ulusal Müzenin önünde Kral Vaslav’ın heykeli bulunur. Narodni Caddesinin, o zamanki adı ile Çekoslavakya’nın 1978 yılında Sovyetler Birliği ile bağımsızlığını kazanmak için yaptığı mücadeleye tanıklık etmiştir.