Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 176 Yıllık Serüveni


Dünya’da veteriner hekimliğinin geçmişi hayvanların evcilleştirilmesine kadar uzanır. İlk insanlar avlayıp yedikleri hayvanların kemiklerini etrafa attıklarında, önce bu kemiklere gelen köpekleri, daha sonra da şimdiki çiftlik hayvanlarını evcilleştirmişlerdir. Atalarımız, kendilerine uyguladıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hayvanlar hastalandığında onlara da uygulayarak yer yüzünde ilkel manada ilk veteriner hekimliğini başlatmışlardır. Halk hekimliği ya da büyücülük şeklinde devam eden hayvan sağlığı uygulamaları 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde, Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin açılması ile bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. Bu Fakülteden tam 80 yıl sonra, 1842 yılında İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmıştır. İşte 2018 yılının 23 Ekim günü bu okulun ve Türkiye’de veteriner hekimliği yükseköğretiminin […]

Dünya Veteriner Hekimleri Günü ve Kimi Gerçekler


Her ne kadar Türkiye’de daha doğrusu Osmanlı’da veteriner hekimliği yükseköğretimi 1842 yılında başlamışsa da modern anlamda veteriner hekimliği yükseköğretimi ve kamu hayvan sağlığı örgütlenmesi Cumhuriyetten sonra büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 1933 yılında faaliyete geçmesi ile fakülte düzeyinde bir yükseköğretime kavuşan Türk veteriner hekimliği, Uluslararası Cenevre Sözleşmesi’nin kabulü sonucu 1937 yılında çıkarılan Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile de etkin bir kamu örgütüne sahip olmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinde Alman ekolü ile yetişen Türk veteriner hekimleri etkin bir kamu hayvan sağlığı örgütünde göreve başlayınca hayvan sağlığı ve ıslahı açısından büyük başarıların yer aldığı bir süreç başlamıştır. […]

Türk Veteriner Hekimliği Kurultayının Ardından


Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı 29 Mart-1 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya Göynük AvandGarde Otel’de toplandı. Değişik mesleki kesimlerden çok sayıda Veteriner Hekiminin katıldığı bu toplantıda Veteriner Hekimleri Odalarının önderliğinde, Veteriner Hekimliğinin farklı alanlarında hazırlanmış bulunan on adet bildiri tartışıldı. Kurultay sonunda tüm bu mesleki alanlardaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bir Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Bu toplantıda tümünü açıklama olanağı bulamadığım kimi mesleki konulara ilişkin düşüncelerimi aşağıda özet halinde sunmak istiyorum. 1) Kamu Hayvan Sağlığı Örgütlenmesi: Türkiye’nin 1937 yılında kabul ettiği Uluslararası Cenevre Sözleşmesi anayasanın güvencesi altında olup halen yürürlüktedir. Bu sözleşmeye göre devlet […]

Daha Ne Kadar Veteriner Fakültesi Açılacak?


Bir mesleğin yaşam kaynağı o mesleğin mensuplarını yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Veteriner Hekimliği eğitimi Türkiye’de daha doğrusu o dönemdeki Osmanlı İmparatorluğunda 1842 yılında başlamıştır. Fransa’nın Lyon şehrinde açılan Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinden tam 80 yıl sonra İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmış, bu okul daha sonra açılan Sivil Veteriner Okulu ile 1920 yılında birleşerek Yüksek Veteriner Okulu adını almıştır. Yüksek Veteriner Okulu 1933 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin İstanbul Üniversitesinden sonra ikinci Yüksek Öğretim Kurumu olan Yüksek Zirrat Enstitü’süne Veteriner Fakültesi adıyla bağlanmış, 1948 yılında ise Ankara Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Bu kısa tarihsel geçmişten de anlaşılacağı üzere Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Gerekli mi?


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı bir süredir meslek kamuoyunda yeterli olmasa da tartışılıyor. Uzmanlık, geçmişte haksız bir şekilde elimizden alınan ve yıllardır meslek olarak arzu ettiğimiz bir konudur. Ben bu yazımda Uzmanlık Yönetmenliği Taslağını derinlemesine irdeleyecek değilim. Sadece şunu belirtmeliyim ki, uzmanlık dalları arasına Veteriner Halk Sağlığı, Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Su Ürünleri Hastalıkları, Arı Hastalıkları, Çiftlik Veteriner Hekimliği gibi konuların alınması yerinde olmuştur. Ancak, yönetmelik bu kadar geniş tutulmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben izninizle bugünü daha iyi değerlendirmek açısından, mesleğimizin son elli yılını hem bizzat yaşamış hem de incelemiş bir kişi olarak her […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Gündemi


Hayvancılık ve Veteriner Hekimliği tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir elmanın iki yarısı gibidir. Dünyada hayvanların evcilleştirilmesi ile birlikte Veteriner Hekimliği de ortaya çıkmıştır. Başlangıçta insan sağlığı ile de uğraşan ampiriklerin ve büyücülerin işi olan Veteriner Hekimliği 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilim insanlarının eline geçmiştir. Bu fakültenin kurulma gerekçesi hayvancılık ve Veteriner Hekimliği ilişkisinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Çünkü o yıllarda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa Ülkelerinde büyük bir sığır vebası salgını hüküm sürmekte idi ve sırf bu salgının önlenmesi adına ilk Veteriner Fakültesi açılmıştır.Türkiye’de ise tam seksen yıl sonra […]

Köylü Soruyor ( TV Programı ) Türkiye’de Veteriner Hekimliği’nin Sorunları


Şap Hastalığı Yeniden Hortladı


Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle hayvan hastalıkları girişine açık bir ülkedir. Türkiye’nin doğusunda bulunan İran vasıtasıyla Ön Asya’dan, güneyinde bulunan Irak ve Suriye vasıtasıyla da Orta Doğudan hastalık girişleri olmaktadır. Son zamanlarda Irak ve Suriye’de yaşanan savaş sonucu oluşan göç dalgası hastalık girişlerini daha da artırmıştır. Nitekim bu yollardan Eylül 2015 de Türkiye’ye giren Şap Hastalığı geçmiş 3-4 ay içerisinde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bu hastalık nedeniyle on binlerce sığır şapa yakalanmış ve binlerce buzağı ölmüştür. Bu sefer ki salgının hızla yayılmasının ve buzağı ölümlerine yol açmasının nedeni hastalığın yeni bir tipinin ortaya çıkmasıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe […]

173 Yıl İle Yüzleşmek


Yazıma başlamadan önce çok önemli gördüğüm bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Her şeyden önce ben bir veteriner hekimliği tarihçisi değilim. Sadece mesleğinin yakın tarihine ilgi duyan, bu konuda elinden geldiğince okumaya ve araştırma yapmaya çalışan bir kişiyim. Zaten 173 yılın 50 yılını öğrenciliğim ve meslek hayatım sırasında bizzat yaşadım. Bu süreçte, Bakanlık teşkilatında, üniversitelerde, özel sektörde ve mesleki örgütlerde yaptığım görevler, üstlendiğim yöneticilikler Türk Veteriner Hekimliği yakın tarihi konusunda bende bir birikim oluşturdu. Bu birikimlerimi arada bir yazıya döküp meslektaşlarımla da paylaştım. Yazdıklarıma konunun gerçek sahiplerinden tekzip almamam beni daha da cesaretlendirdi. Bu yazıyı da yine aynı cesaretle yazıyorum.. […]

Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin Hazin Durumu


Son haftalarda gruplarımızda tartışılan bazı konular hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk değineceğim konu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” indeki değişiklik. Bu değişikliğe göre bundan böyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerinden Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerine artık Veteriner Hekimliği dışındaki meslek mensuplarından, örneğin bir Ziraat Mühendisi ya da bir Su Ürünleri Mühendisi atanabilecek. Bu konuyu gruplarda tartışan meslektaşlarımız değişikliğin kamuda Veteriner Hekimliğinin sonu olacağını ileri sürüyorlar. Kanımca Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin idam fermanı 1980 li yılların ortalarında reorganizasyon adı verilen ucube bir değişiklikle yazıldı. Bu dönemde sadece […]
css.php