Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Şap Hastalığı Yeniden Hortladı


Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle hayvan hastalıkları girişine açık bir ülkedir. Türkiye’nin doğusunda bulunan İran vasıtasıyla Ön Asya’dan, güneyinde bulunan Irak ve Suriye vasıtasıyla da Orta Doğudan hastalık girişleri olmaktadır. Son zamanlarda Irak ve Suriye’de yaşanan savaş sonucu oluşan göç dalgası hastalık girişlerini daha da artırmıştır. Nitekim bu yollardan Eylül 2015 de Türkiye’ye giren Şap Hastalığı geçmiş 3-4 ay içerisinde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bu hastalık nedeniyle on binlerce sığır şapa yakalanmış ve binlerce buzağı ölmüştür. Bu sefer ki salgının hızla yayılmasının ve buzağı ölümlerine yol açmasının nedeni hastalığın yeni bir tipinin ortaya çıkmasıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe […]

173 Yıl İle Yüzleşmek


Yazıma başlamadan önce çok önemli gördüğüm bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Her şeyden önce ben bir veteriner hekimliği tarihçisi değilim. Sadece mesleğinin yakın tarihine ilgi duyan, bu konuda elinden geldiğince okumaya ve araştırma yapmaya çalışan bir kişiyim. Zaten 173 yılın 50 yılını öğrenciliğim ve meslek hayatım sırasında bizzat yaşadım. Bu süreçte, Bakanlık teşkilatında, üniversitelerde, özel sektörde ve mesleki örgütlerde yaptığım görevler, üstlendiğim yöneticilikler Türk Veteriner Hekimliği yakın tarihi konusunda bende bir birikim oluşturdu. Bu birikimlerimi arada bir yazıya döküp meslektaşlarımla da paylaştım. Yazdıklarıma konunun gerçek sahiplerinden tekzip almamam beni daha da cesaretlendirdi. Bu yazıyı da yine aynı cesaretle yazıyorum.. […]

Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin Hazin Durumu


Son haftalarda gruplarımızda tartışılan bazı konular hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk değineceğim konu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” indeki değişiklik. Bu değişikliğe göre bundan böyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerinden Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerine artık Veteriner Hekimliği dışındaki meslek mensuplarından, örneğin bir Ziraat Mühendisi ya da bir Su Ürünleri Mühendisi atanabilecek. Bu konuyu gruplarda tartışan meslektaşlarımız değişikliğin kamuda Veteriner Hekimliğinin sonu olacağını ileri sürüyorlar. Kanımca Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin idam fermanı 1980 li yılların ortalarında reorganizasyon adı verilen ucube bir değişiklikle yazıldı. Bu dönemde sadece […]

Veteriner Hekimliğine Karşı Yapılan Saldırılar Üzerine Görüşlerim


Yine mesleğimize bir hakaret, yine meslektaşlarımızın haklı protesto girişimleri. Show TV’deki Acil Servis dizisinde operatör doktorun mesleğimizi aşağılayan söyleminden bahsediyorum. Bir arkadaşımız aynı repliğin Amerika’daki Emercency Service dizisinde de geçtiğini söylüyor. Çok merak ediyorum, acaba Amerikalı meslektaşlarımız bu sözü protesto ettiler mi? Daha kötüsü de oldu. Birkaç gündür Show TV’deki Gel Evlenelim adlı programda mesleğimiz ayaklar altına alınıyor. Programa evlenmek için gelen bir Veteriner Hekim var. Talibi gelip de tam evleneceği sırada gerek tribünden gerekse telefondan yorum yapan kişiler meslektaşımızın çok içki içtiğinden, sürekli sarhoş gezdiğinden, bu nedenle de önceki karısından ayrıldığından bahsediyorlar. Hele dün tam partneri ile anlaşıp evliliğe […]

Veteriner Hekimliği Mesleğinin Faaliyet Alanları


Geçenlerde yabancı bir TV’de izlediğim programda kedi, köpek gibi ev hayvanlarında özellikle extremite hasarlarına ve kesilmelerine karşı uygulanan protez, takma extremite ve tekerlekli yürüme araçlarının üretildiği ve takıldığı mesleki alanımıza bionic-vet adı verildiğini öğrendim. Ben de mesleğimizin değişik alanlarına ilişkin bu tür kısaltmalar bulmaya çalışıyordum. Şimdi bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. 1) psiko-vet : hayvanlardaki davranış bozuklukları hekimliği, 2) aqua-vet : su ürünleri hekimliği , 3) dental-vet : hayvanların diş sağlığı hekimliği, 4) zoo-vet : hayvanat bahçesi hekimliği, 5) eko-vet : çevre sağlığı hekimliği, 6) been-vet : arı sağlığı hekimliği, 7) lab-vet : laboratuvar hayvanları hekimliği, 8) wild-vet : yaban […]

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi


Son günlerde mesleğimizin gündemini işgal eden kimi konularla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Öncelikle demokratik bir yarış sonucunda seçilen T.V.H.B Merkez Konseyi üyelerini kutluyor ve önümüzdeki dönemde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu arada, geçmiş dönemler gibi edilgen değil etken bir görev anlayışı içerisinde olmalarını arzu ediyorum. Çünkü mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen yığınla sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar arasında pıtırak gibi çoğalan Veteriner Fakültelerini, buna bağlı olarak gelişen Veteriner Hekimlerin kalite düşüklüğünü, serbest klinik hekimliğinin hala rayına oturmamış olmasını, ilaç satışının mesleğimizde yarattığı erozyonu, kamuda ve özel sektörde istihdamın geriliğini, yetkilendirilmiş veteriner hekimliğinin içler acısı durumunu, İş Sağlığı ve […]

Geçmişten Esintiler, Veteriner Yüksek Öğretimi


Son günlerde grubumuzda sıkça tartışılan Sivas’ta veteriner fakültesi açılması , öğrenci kontenjanlarının fazlalığı ve öğretim kalitesinin düşüklüğü gibi konular üstüne emekli bir öğretim üyesi olarak ben de görüşlerimi açıklamak isterim. Üniversitelerde yeni fakültelerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılması hususu hükümetlerin her yıl üniversite çağına gelen genç nüfusu açıkta bırakmamak adına YÖK’e uygulattıkları popülist politikaların bir sonucudur. Bu sorunların çözümü yıllar önce YÖK’e verdiğim bir raporda da belirttiğim gibi orta öğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Almanya’da olduğu gibi zorunlu ilk öğretimden sonra öğrenciler öznel (objektif) bir ölçme- değerlendirme sistemi ile ara eleman yetiştiren okullara yönlendirilseler hem üniversite kapılarındaki yığılmalar azalır hem […]

Kamu Veteriner Hekimliğinin Örgütlenmesi


Veteriner Hekim Google Gruba gönderdiğim 25 Mayıs 2009 tarihli ” Kamu Veteriner Hekimliği’nin Yeniden Yapılandırılması Zorunluluğu ” ve 27 Mayıs 2009 tarihli ” Türk Veteriner Hekimliği’nin Vizyon Sorunu ” başlıklı yazılarımda çeşitli mesleki sorunlara değinmiş , o arada da her iki yazımın çözümler bölümünde Cenevre Sözleşmesinin ve AB müktesebatının kurulmasını öngördüğü daha doğrusu emrettiği bağımsız veteriner otoritesinin idari yönden Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını önermiştim. İlk yazımdan on bir gün sonra dün yani 6 Haziran 2009 da grubumuzda yer alan habervet sitesinin anketinde meslektaşlarımızın % 89 gibi büyük bir ekseriyetle kamu veteriner örgütünün Sağlık Bakanlığı’na bağlanması yönünde görüş bildirmesi beni son derece […]

Veteriner Kliniklerinin Örgütlenmesi


Daha önce gruba yazdığım ” Çözümler ” başlıklı yazımda mesleğimizin kimi çalışma alanlarının o arada da serbest veteriner hekimliğin sorunlarına değinmiş ve çözüm önerilerimi sizlere iletmiştim. O yazımda, sorunları bir hayli karmaşık olan serbest veteriner hekimliğe ilişkin çözümlerin tümüne lafı fazla uzatmamak adına ayrıntılı biçimde değinememiştim. Bu nedenle ,okuduğunuz yazımda serbest veteriner hekimliğin gelişmesi bağlamında oluşturduğum bir önerimi sizlerle paylaşmak istedim. Önceki yazımda da belirttiğim gibi Türkiye’de serbest veteriner hekimlik tüm meslek kamu oyunca onaylanmış, kuralları ve işleyiş biçimi önceden belirlenmiş, yasal alt yapısı kurulmuş bir projenin hayata geçirilmesi ile değil, 1980 askeri darbesinin sonucu oluşan serbest piyasa ekonomisi, liberalleşme, […]

Mesleki Sorunlara Farklı Bir Bakış


Güncel siyasal konularla ilgili olarak grubumuzda yer alan son tartışmalar benim meslek örgütlerinde çalışmaya başladığım 1970 li yılların başında da mesleğimizin gündeminde önemli bir yer işgal ediyordu. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi o yıllarda da meslek kamuoyunda tıpkı bugünküne benzer konular tartışılmaktaydı. Bunlar, “Türkiye’deki mevcut düzen değişmeden hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, ” Tarım Bakanı ve Müsteşarı ziraat mühendisi olduğu için kamu veteriner hekimliği geri bıraktırıldı”, “Hayvancılık Bakanlığı kurulmadan hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, “Meslek örgütleri siyasal görüş olarak hükümete yakın durursa mesleğimizin sorunları daha kolay çözülür” biçiminde söylemlerdi. Bu söylemlerin kimileri özünde doğru olduğu halde ne yazıktır […]
css.php