Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’deki Veteriner Hekimliği Örgütleri


Çoğumuz Türkiye’deki mesleğimiz ile ilgili kuruluşların adlarını ve sayılarını tam olarak bilmiyoruz. Ben sizlere Türkiye’deki mesleki örgütlerimizin adlarını aşağıda bildirmek istiyorum. En yetkili ve özel yasa (6343 sayılı ve 1954 tarihli) ile kurulmuş mesleki örgütümüz Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) dir. TVHB’ne 56 veteriner hekimler odası bağlıdır. Bunları ; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlı Urfa, Tokat, […]

Dünya Veteriner Hekimleri Gününde Türk Veteriner Hekimliği Nereye Gidiyor?


İnsanlar gibi mesleklerin de yaşamında var olma ve kırılma noktaları vardır. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan kutsal mesleğimizin Türkiye’deki iki önemli kurumu olan kamuda ve üniversitede bu noktalar büyük bir tesadüf eseri olarak birbiri ile çakışmıştır. Özellikle Cumhuriyet ile birlikte işlevi artan kamu veteriner otoritesi çeşitli adlar altında değişik bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra Uluslararası Cenevre Sözleşmesinin temel bir koşulu olarak 1937 yılında yasalaşan Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanununda asıl kimliğini kazanmıştır. Bu kanuna göre kurulan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yasadan kaynaklanan hayvan sağlığı, gıda güvenliği, hayvan ıslahı, halk sağlığı gibi görevlerini yaklaşık 50 yıl boyunca […]

2019 Yılı Başında Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Durumu


Türkiye’de hayvancılığın sorunları ile veteriner hekimliğinin sorunları biri birinden ayrı düşünülerek sağlıklı bir çözüme ulaşılamaz. Bu bağlamda, hayvanların genetik potansiyelinin dolayısıyla verimlerinin artırılmasında bir veteriner hekimliği işi olan suni tohumlamanın rolü inkar edilemez. Öte yandan, başta buzağı ölümlerinin önlenmesi olmak üzere Türkiye’de yaygın olarak seyreden hayvan hastalıklarıyla mücadelede en büyük rolü veteriner hekimleri üstlenmişlerdir. Sadece bu iki konu bile veteriner hekimlerinin hayvancılıkla ilişkilerini ortaya koymak bakımından yeterlidir. Pekiyi, Türkiye’de hayvancılığın durumu kötü de veteriner hekimliğinin durumu iyi midir? Tabii ki hayır. Aşağıdaki bölümlerde 2019 yılı başında Türk veteriner hekimliğinin durumunu özetle açıklamaya çalışacağım. Öncelikle, veteriner hekimlerinin kaynağı olan fakültelerden başlamak […]

Makalelerim – e-Kitap – Sayfa Çevirmeli Okuma


Makalelerim – Hazim Gokcen. online.fliphtml5.com/itjm/qysa/

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 176 Yıllık Serüveni


Dünya’da veteriner hekimliğinin geçmişi hayvanların evcilleştirilmesine kadar uzanır. İlk insanlar avlayıp yedikleri hayvanların kemiklerini etrafa attıklarında, önce bu kemiklere gelen köpekleri, daha sonra da şimdiki çiftlik hayvanlarını evcilleştirmişlerdir. Atalarımız, kendilerine uyguladıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hayvanlar hastalandığında onlara da uygulayarak yer yüzünde ilkel manada ilk veteriner hekimliğini başlatmışlardır. Halk hekimliği ya da büyücülük şeklinde devam eden hayvan sağlığı uygulamaları 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde, Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin açılması ile bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. Bu Fakülteden tam 80 yıl sonra, 1842 yılında İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmıştır. İşte 2018 yılının 23 Ekim günü bu okulun ve Türkiye’de veteriner hekimliği yükseköğretiminin […]

Dünya Veteriner Hekimleri Günü ve Kimi Gerçekler


Her ne kadar Türkiye’de daha doğrusu Osmanlı’da veteriner hekimliği yükseköğretimi 1842 yılında başlamışsa da modern anlamda veteriner hekimliği yükseköğretimi ve kamu hayvan sağlığı örgütlenmesi Cumhuriyetten sonra büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 1933 yılında faaliyete geçmesi ile fakülte düzeyinde bir yükseköğretime kavuşan Türk veteriner hekimliği, Uluslararası Cenevre Sözleşmesi’nin kabulü sonucu 1937 yılında çıkarılan Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ile de etkin bir kamu örgütüne sahip olmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinde Alman ekolü ile yetişen Türk veteriner hekimleri etkin bir kamu hayvan sağlığı örgütünde göreve başlayınca hayvan sağlığı ve ıslahı açısından büyük başarıların yer aldığı bir süreç başlamıştır. […]

Türk Veteriner Hekimliği Kurultayının Ardından


Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı 29 Mart-1 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya Göynük AvandGarde Otel’de toplandı. Değişik mesleki kesimlerden çok sayıda Veteriner Hekiminin katıldığı bu toplantıda Veteriner Hekimleri Odalarının önderliğinde, Veteriner Hekimliğinin farklı alanlarında hazırlanmış bulunan on adet bildiri tartışıldı. Kurultay sonunda tüm bu mesleki alanlardaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bir Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Bu toplantıda tümünü açıklama olanağı bulamadığım kimi mesleki konulara ilişkin düşüncelerimi aşağıda özet halinde sunmak istiyorum. 1) Kamu Hayvan Sağlığı Örgütlenmesi: Türkiye’nin 1937 yılında kabul ettiği Uluslararası Cenevre Sözleşmesi anayasanın güvencesi altında olup halen yürürlüktedir. Bu sözleşmeye göre devlet […]

Daha Ne Kadar Veteriner Fakültesi Açılacak?


Bir mesleğin yaşam kaynağı o mesleğin mensuplarını yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Veteriner Hekimliği eğitimi Türkiye’de daha doğrusu o dönemdeki Osmanlı İmparatorluğunda 1842 yılında başlamıştır. Fransa’nın Lyon şehrinde açılan Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinden tam 80 yıl sonra İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmış, bu okul daha sonra açılan Sivil Veteriner Okulu ile 1920 yılında birleşerek Yüksek Veteriner Okulu adını almıştır. Yüksek Veteriner Okulu 1933 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin İstanbul Üniversitesinden sonra ikinci Yüksek Öğretim Kurumu olan Yüksek Zirrat Enstitü’süne Veteriner Fakültesi adıyla bağlanmış, 1948 yılında ise Ankara Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Bu kısa tarihsel geçmişten de anlaşılacağı üzere Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Gerekli mi?


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı bir süredir meslek kamuoyunda yeterli olmasa da tartışılıyor. Uzmanlık, geçmişte haksız bir şekilde elimizden alınan ve yıllardır meslek olarak arzu ettiğimiz bir konudur. Ben bu yazımda Uzmanlık Yönetmenliği Taslağını derinlemesine irdeleyecek değilim. Sadece şunu belirtmeliyim ki, uzmanlık dalları arasına Veteriner Halk Sağlığı, Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Su Ürünleri Hastalıkları, Arı Hastalıkları, Çiftlik Veteriner Hekimliği gibi konuların alınması yerinde olmuştur. Ancak, yönetmelik bu kadar geniş tutulmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben izninizle bugünü daha iyi değerlendirmek açısından, mesleğimizin son elli yılını hem bizzat yaşamış hem de incelemiş bir kişi olarak her […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Gündemi


Hayvancılık ve Veteriner Hekimliği tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir elmanın iki yarısı gibidir. Dünyada hayvanların evcilleştirilmesi ile birlikte Veteriner Hekimliği de ortaya çıkmıştır. Başlangıçta insan sağlığı ile de uğraşan ampiriklerin ve büyücülerin işi olan Veteriner Hekimliği 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilim insanlarının eline geçmiştir. Bu fakültenin kurulma gerekçesi hayvancılık ve Veteriner Hekimliği ilişkisinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Çünkü o yıllarda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa Ülkelerinde büyük bir sığır vebası salgını hüküm sürmekte idi ve sırf bu salgının önlenmesi adına ilk Veteriner Fakültesi açılmıştır.Türkiye’de ise tam seksen yıl sonra […]
css.php