Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türk Sanat Musikisinde Form Olgusu


Edebiyattaki roman, hikaye, şiir gibi değişik formlar olduğu gibi müzikte de sözlü ve sözsüz çok sayıda form vardır. Türk sanat musikisinde aynı makamda bestelenmiş eserler birbirine az ya da çok benzeseler de aralarında şarkı, türkü, gazel gibi farklı formlar bulunur. Türk Sanat Musikisi form bakımından önce ikiye ayrılır. 1) Saz Musikisi (Peşrev, saz semaisi), 2) Sazlı-Sözlü Musiki (Şarkı, Türkü) 1)SAZ MUSİKİSİ: Yalnızca sazların icra etmesi için yazılmış saz eserleri Türk sanat musikisi içinde önemli bir yere sahiptirler. Saz eserlerinin başlıcaları şunlardır. Peşrev: Peşrev önde giden demektir. Peşrev bir faslın en başında çalınan saz eseridir. Saz eserlerinin arasında en büyük form […]

Türk Sanat Müziğinde Makam Olgusu


Türk sanat müziğinde her şarkının bir makamı vardır. Makam deyimini ilk kez 14.Yüzyılda yaşayan Abdülkadir Maragi kullanmıştır. Makamın kelime anlamı bulunulan yer, ayrıcalıklı oturma yeridir. Günümüzde bilinen 590 makamdan sadece 150’si kullanılmaktadır. Bunlardan 40 tanesinde en çok eser bestelenmiştir. Makamların sayısının bu kadar çok olması ve çoğunun kullanılmaması Türk Sanat Müziği adına üzücü bir durumdur. Üç grup makam vardır. 1) Ana (Basit) Makamlar, 2) Göçürme (Şed) Makamlar, 3) Bileşik (Mürekkep) Makamlar.Makam dörtlü ve beşlilerden oluşan bir dizide durak ve güçlünün önemini belirterek ve diğer kurallara da bağlı kalarak yeni nağmeler oluşturmak amacıyla yapılan gezintilere denir. Dizi makamın esasını teşkil eder. […]

Hani seviyordun yürekten beni


Geçsin günler haftalar


Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam


Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak


Aşık oldur kim kılar canın feda cananına


Gecenin Huznu Gibi Icimdeki Dertlerin


Sana Gönül Borcum Var


Kalbimin Sahibi Sensin


css.php