Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Başka Türlere Saygı


İlk zamanlar Türk Veteriner Hekimliği her ikisi de kamu görevi olan zootekni ve koruyucu hekimlik eksenleri üzerine oturtulmuştu. Seksenli yıllarda sığır suni tohumlamasını da içeren serbest Büyükbaş Hayvan Hekimliği ve Pet (arkadaş hayvan) Hekimliği konseptleri gelişti. Milenium ile birlikte ise Dünyadaki çağdaş gelişmelere koşut olarak mesleğimizde de hayvan hakları, hayvan refahı, eko-sistem sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, nano-biyoteknolojik üretim ve egzotik yaşam gibi yeni paradigmalar ortaya çıkmaya başladı.Tüm bu olgular, mesleğimizi yıllardır kuşatan ve gelişimini engelleyen Tarım boyunduruğundan yavaş yavaş kurtulduğumuzu gösteriyor. Mesleğimizin temel işlevleri olan insan sağlığını koruma ve hayvan haklarını/refahını geliştirme gibi olguların İzmir’de düzenlenecek “Veteriner Halk […]

Mesleki Değer Bilmezliğimiz.


Sayın Adnan Serpen’in, yakında Antalya’da düzenlenecek olan “Ulusal Tıp Günleri” adlı toplantıda rahmetli hocamız Ord.Prof.Dr.Tümgeneral Süreyya Tahsin Aygün’ün adının bilimsel bir oturuma verildiğini de içeren mailini okuyunca, mesleki değerlerimize karşı meslek dışından gösterilen saygının ve kadirşinaslığın neden biz Veteriner Hekimler tarafından gösterilmediğini kendi kendime sordum ve bu yazıyı yazmaya karar verdim. Bu yazımda sizlere değerini yeterince bilemediğimiz üç büyük Türk Veteriner Hekiminden bahsedeceğim. Ord.Prof.Dr.Tümgeneral Süreyya Tahsin Aygün Dünya’da ilk “Kök Hücre Çalışması” nı yapan, Dünya’da ilk “Üniversal Antrax Aşısı” nı ve “Dayanıklı Kuru Sığır Vebası Aşısı” nı hazırlayan bir hocamızdı. Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara Etlik’teki Serumhane’ de hazırlamış olduğu […]

Mesleki Çeşitlemeler


Son bir ay içerisinde gruplarımızda daha önce nadir görülen yoğunlukta tartışmalar yaşandı. Bu arzu edilen ve olması gereken durum hiç kuşkusuz hepimizi sevindirdi, mesleki açıdan umutlarımızı yeşertti. Ben de her zaman yaptığım gibi bu tartışmalara ufak da olsa bir katkıda bulunmak amacıyla sizlere görüşlerimi açıklamak istedim. Son günlerde Gruplarımızda çokça tartışılan konuların başında Meslek İçi Eğitim gelmektedir. Bu konuyu tartışan meslektaşlarımızın bazıları olumlu ama çoğu olumsuz görüş bildirdiler. Aslında hiç kimse Mesleki Eğitimin gereksizliğinden söz etmiyor. Olumsuz görüş bildirenler fakültelerde okutulan konuların meslekte uygulanması için her hangi bir kursa gerek olmadığını düşünüyorlar. Ben akademik yaşamım boyunca Sun’i Tohumlama konusunda hem […]

Mesleki Çaresizliğimiz


Beş gün önce beklenmedik bir kaza sonucu diz kapağı kemiğim kırıldığı için şu anda evde yatıyorum. Bu arada doğal olarak elimden bilgisayarım düşmüyor ve sürekli gruplarımıza gelen iletileri takip ediyorum. Ama beş gündür diz kapağımın verdiği ıstıraba bir de mesleğimizde yaşanan son olumsuzlukların verdiği ıstırap eklendi. Aslında yazmamak için sürekli kendime telkinde bulunuyorum ama yine de dayanamıyorum. Önce artık pet hayvancılığına hizmet etmekten çok mafyaya hizmet eder hale gelen petshopları denetlemeye giden meslektaşlarımıza saldırıda bulunuluyor, ardından da bütün sermayesi sansasyon yaratmaktan ibaret olan kendini bilmez bir doktor bozuntusu saçma sapan laflar ediyor, o arada satır arasında mesleğimize de hayasızca dil […]

Üçüncü Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı


16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da mesleğimizin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir toplantıya, Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı’na katıldım.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu Çalıştay’ı organize eden Veteriner Halk Sağlığı Derneği’ne,Veteriner Hekimleri Derneği’ne, İstanbul Veteriner Hekimleri Odasına, İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na ve Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu’na tebrik ve teşekkürlerimi sunarım. Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yaklaşık altmış yılda Türkiye’de Veteriner Hekimliği Mesleği kamuda örgütlenmiş ve sadece koruyucu aşılama, mezbahada et muayenesi , suni tohumlama ve zootekni üzerine kurgulanmıştı. Türkiye’de 1980 li yılların başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi Veteriner Hekimliğinde de bir liberalleşme olgusu yaşanmış; serbest kesimde pet, büyükbaş […]

Veteriner Hekimliği-Siyaset İlişkileri


İzmir İlinden Yerel Seçimlerde aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Bu vesile ile daha önce gruplarımızda bir kaç kez açıkladığım görüşlerimi yinelemek istiyorum. İzmir gibi siyasetin yoğun yapıldığı bir İlde Belediye Başkanlığına ve Meclis üyeliğine üç meslektaşımızın adaylığının kesinleşmesi bana göre üzücü. Bu sayının çok yukarılarda olması gerekirdi. Çünkü İzmir gerek sosyo-ekonomik yapısı gerekse hayvancılığının ve veteriner hizmetlerinin gelişmişliği yönünden Ülkemizin önde gelen bir şehri. Eğer burada onlarca partiden üç aday çıkıyorsa varın siz diğer illerimizi düşünün. Türkiye genelinde de durumun farklı olduğunu sanmıyorum. Nitekim geçenlerde grubumuzda Trakya adayları açıklandı, onların sayısı da çok azdı. İl Belediye Başkan adayı olarak […]

Güncel Sorunlarımıza İlişkin Düşünceler


Son günlerde mesleğimizde ve Türkiye hayvancılığında gelişen kimi güncel olaylar üzerindeki öz eleştirilerimi ve çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmak isterim. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Olağan Genel Kurulu iki ayrı listenin yarıştığı demokratik bir ortamda yapıldı. Başta Sayın Dr.Mehmet Alkan olmak üzere yeni dönemde görev alan tüm meslektaşlarıma üstün başarılar dilerim. Kuşkusuz meslek adına yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler çok önemlidir ama bu çalışmaların tanıtımı yeterince yapılamaz daha doğrusu hizmetler kamuoyu ile etkin bir biçimde paylaşılamazsa arzu edilen yarar sağlanamaz. Nitekim, Kongre açılış konuşmasında Dr.Mehmet Alkan da haklı bir öz eleştiri yaparak medya ile yeterli iletişimin kurulamadığını açık yüreklilikle dile getirdi. Bu […]

Mesleki Konularda Eleştiri ve Öneri Kültürü


Grup üyelerinin en yaşlılarından ve en kıdemlilerinden biri de sanırım benim. Ankara Veteriner Fakültesi’nden 1970 yılında mezun oldum (sanırım grup üyelerinin büyük çoğunluğu o tarihte henüz Dünyaya gelmemişti ) , 59 yaşındayım ve grup üyelerinin bir bölümünün de hocasıyım. O nedenle kimi düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya hakkımın olduğunu düşünüyor ve aşağıdaki açıklamalarımın hiç bir kişiye yada kuruluşa yönelik olmadığını baştan önemle belirtmek istiyorum. Grup üyesi olduğum yaklaşık bir yıldan beri veteriner hekimlik ve hayvancılık konularında on adet yazı yazdım. Her yazımda amacımın bilgiçlik taslamak değil , ileri sürdüğüm değişik ve yepyeni önerilerle mesleki konuları tartışmaya açmak olduğunun altını önemle çizdim. Yazılarımın […]

Siyasal Partilere Önerilerim


Hayvancılığın İşlevleri: 1. İstihdamı artırarak işsizlik oranını düşürür, 2. Sanayiye ham madde sağlar, 3. Dışsatım gelirlerini artırır, 4. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunur, 5. Gayri Safi Milli Hasıla’yı artırır, 6. Kişi Başına Düşen Yıllık Milli Geliri yükseltir, 7. Toplumun gelişmesine ve refahına katkıda bulunur, 8. Gelir dağılımı adaletsizliğini önler, 9. Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıklarını giderir, 10. Kırsal kalkınmanın lokomotifidir, 11. Köyden kente göçü önler, tersine göçü hızlandırır. 12. Katma değeri en yüksek üretim alanıdır. Veteriner Hekimliğin İşlevleri: 1. Hayvan sağlığını korur, 2. Hayvan refahını sağlar, 3. Hayvan haklarını savunur, 4. İnsan sağlığını korur ve güçlendirir, 5. Hayvansal üretimi artırır, […]

Mesleki Umursamazlığımız


Bugün öğlenden önce gazeteleri okuyup TV kanallarını izleyince yine moralim bozuldu. Önce; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulması hakkındaki ucube Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini öğrendim. Artık atı alan Üsküdar’ı geçti ve Kamu Veteriner Hekimliği olumsuz etkisini on yıllarca sürdürecek derin bir yara aldı. Kamu dışındaki veteriner hekimler eğer , geçenlerde genç bir meslektaşımızın Sayın Adnan Serpen’e sorduğu gibi ” İyi de bu kararname ile ne değişecek, işler ne güzel gidiyor” yollu bir düşünceye sahipseler yanıldıklarını çok kısa sürede anlayacaklar. Çünkü, geçmişte de açıkça yaşandığı gibi bu Kararname çok kısa sürede tüm mesleğimizi olumsuz yönde etkileyen sonuçlar doğuracaktır. Ne yazıktır […]
css.php