Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Yavuz Dizdar’ın Temelsiz İddialarına Yanıt.


Yavuz Dizdar’ın Vatan Gazetesindeki söyleyişinde başta tavuklar olmak üzere kimi hayvansal gıda maddeleri hakkında sarfettiği hiç bir bilimsel temele dayanmayan saçma sapan sözleri üzerine değişik meslektaşlarımızdan ve mesleki kesimlerden gelen haklı tepkiler beni son derece mutlu etti. Aynı şekilde sevgili Can Demir’in geçtiğimiz günlerde bal ve sucuklar konusunda Haber A Televizyonunda katıldığı deşifre programında kamuoyu oluşturmaya ve merkezi yönetimi harekete geçirmeye yönelik girişimlerinin sonuç vermesi de mesleğimiz adına kıvanç verici idi.Tüm bu olumlu gelişmeler Türkiye’de gıda güvenliği konusunun Veteriner Hekimlerin asli görevi ve uğraşı alanı olduğu konusundaki gerçeğin halkımız tarafından da iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından son derece anlamlıdır. Yıllardır gruplarda […]

AB İlerleme Raporu Hakkında


Değerli meslektaşım ve arkadaşım Prof.Dr.Tahsin Yeşildere’nin değerlendirmelerine aynen katılıyorum. Benim de en büyük üzüntüm mesleki internet gruplarına üye üç binin üzerinde meslektaşımız olmasına karşın gruplara yazı yazanların sayısının bir elin parmaklarını bile geçmemesidir. Aslında gruplara üye meslektaşlarımızın tümünün de mesleki sorunlarımıza son derece duyarlı insanlar olduklarını ve yazılanları da ilgiyle izlediklerini çok iyi biliyorum.Tek sorun meslektaşlarımızın çok iyi bildikleri, belki de kendi aralarında tartıştıkları sorunlarımızı ve çözüm önerilerini bir türlü yazıya döküp gruplara göndermemeleridir. Bir şeyi itiraf edeyim, bu durum karşısında yazı yazan az sayıda kişi de yazmaz ya da az yazar oldu. Örneğin ben eskiden gruplara çok yazı yazıyordum […]

Tek Sağlık Çalıştayı


Geçtiğimiz 9 Şubat Cuma Günü Ankara’da çok önemli bir Çalıştay toplandı. Veteriner Hekimler Derneği ve İzmir Veteriner Hekimler Odasının birlikteliğinde düzenlenen bu toplantı bana göre çok yararlı oldu. Bu Çalıştay’da Dünyada 40 yıl öncesinden dile getirilen TEK SAĞLIK olgusunun Ülkemizde de artık filizlenmeye başladığını gördük. Türkiye’de her işte olduğu gibi Tek Sağlık konusunda da ilerlemenin yavaş olduğunu bilelim ve umudumuzu kaybetmeyelim. Ben şahsen bu konunun bir kartopu gibi giderek hızlı biçimde gelişeceğine inanıyorum. Bu çok önemli Çalıştay’ı düzenleyen her iki mesleki örgütümüzü de kutluyorum. Tek Sağlık olgusunun tohumunu Türkiye’de ekip filizlenmesini sağlayan başta Prof.Dr.Osman Yılmaz ve Veteriner Hekim Adnan Serpen […]

Çeşitli Mesleki Konular Üzerinde Görüşler


Son günlerde gruplarımızda tartışılan kimi konular ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.          Bu konulardan birincisi sadece bugün değil benim mesleğin içinde bulunduğum son kırk yıldır tartışılan ama bir türlü çözümlenemeyen Veteriner Sağlık Teknisyenliği/Teknikerliği konusu. Kim ne derse desin eski adı ile Hayvan Sağlık Memurluğu yeni adı ile Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleği bizatihi Veteriner Hekimliği Mesleğinin yanında hatta bana göre içinde bir meslektir. Şimdi kimilerimizin “iyi de bu iki meslek mensuplarının kırk yıldır çatıştığını da mı bilmiyorsun?” dediğini duyar gibiyim. Pekiyi de, kırk yıldır kamu Veteriner Hekimlerinin kendi aralarında, otuz yıldır da kamu Veteriner Hekimleri ile Serbest […]

Mesleki Faaliyet Çeşitliliği


İki gün önce izlediğim ,TRT ‘ de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” programında Kahramanmaraş hayvancılığı tartışılıyordu ve söz alan bir balık üreticisi en önemli sorunlarının hastalıklar olduğunu, koyduğu 300.000 yavrudan sadece 70.000 inin sağ kaldığını, gerisinin hastalıktan telef olduğunu söyledi. Bu söylem bana yaklaşık yirmi yıl önce Bodrum’da Bursa İl Kontrol Laboratuvarı Müdürü rahmetli arkadaşım Esat Moravalı ile ziyaret ettiğimiz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürünün odasında bir su ürünleri kooperatif başkanının söylediği sözleri anımsattı. Kooperatif başkanı benim veteriner fakültesi  hocası olduğumu öğrenince, ” Hocam, neden su ürünleri hastalıklarından anlayan veteriner hekim yetiştirmiyorsunuz, en büyük sorunumuz hastalıklar ama biz bu hastalıkları önleyecek veteriner […]

Genel Seçimler ve Hayvancılık Politikaları


Milletvekilliği Genel Seçimlerine neredeyse günler kaldı. Bu seçimler sadece Ülkemiz için değil hayvancılığımız ve mesleğimiz için de büyük önem taşıyor. Bu arada kimi meslektaşlarımız gruplara gönderdikleri iletilerde adaylıklarını açıkladılar. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili aday adayı olan değerli meslektaşlarımız Serdar Aktop, Gökhan Şimşek, Mustafa Ceylan ve Ali Er’i bu özverili davranışlarından ve cesaretlerinden dolayı yürekten kutlar, ileriki siyasal yaşamlarında

Mezbahalardaki Gıda Güvenliği Konusunda Kimi Değerlendirmeler


MEZBAHALARDAKİ GIDA GÜVENLİÐİ KONUSUNDA KİMİ DEÐERLENDİRMELER Prof.Dr.Hazım Gökçen Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesi’ndeki Bursam Et Kesim Tesisi’nde yaşanan ve internet aracılığı ile görsel medyaya da yansıyan talihsiz gebe inek kesimi ve buzağı katliamı olayı Türkiye’nin ve mesleğimizin gündemine neredeyse bir bomba gibi düştü. Bu sözde sıra dışı gibi görülen olay üzerine başta hayvan hakları koruyucuları olmak üzere çeşitli kesimlerden sadece eleştiriler geldi, olayın doğurduğu infialden olsa gerek çözüm yolları üzerinde fazlaca durulmadı. Zaten Türk toplumu ve o toplumun bir parçası olan biz veteriner hekimler ister mesleki konuda ister Ülke sorunları konusunda olsun gelişen her hangi bir olay karşısında genelde hemen […]

Türkiye’deki Halk Sağlığı Olgusu Üzerinde Kimi Değerlendirmeler


TÜRKİYE’DEKİ HALK SAÐLIÐI OLGUSU ÜZERİNE KİMİ DEÐERLENDİRMELER (Performans Dergisi,Şubat 2000,Saat:20) Son günlerde İstanbul ‘un sokaklarında başıboş dolaşan yüz binlerce sahipsiz köpek ve bunların doğurduğu kuduz vakaları yazılı ve görüntülü basının da uyarıcı etkisi ile kamuoyunu hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar konusunda düşünmeye ve ivedi önlemler almaya yöneltti.Bu gelişme hiç kuşkusuz aynı zamanda çoktandır unutulan ya da ihmal edilen halk sağlığı olgusunun da yeniden gündeme gelmesine ve güncellik kazanmasına neden oldu. Kuduz hastalığının son derece önemsenmesi gereken bir hayvan ve insan sağlığı sorunu olduğuna kuşku yoktur.Ne var ki,bu bağlamda altının önemle çizilmesi gerekli olan teselli edici husus kesin öldürücü bir hastalık olan […]

Pet’e İlişkin Kimi Yaklaşımlar


PET’E İLİŞKİN KİMİ YAKLAŞIMLAR (Pet Magazine,Aralık 1994) Çok değil daha 10-15 yıl önce birisi çıkıpta pet olgusunun bugün ulaştığı düzeyi dile getirecek olsa her halde çoğu kimse ya inanmaz ya da söyleyeni hayalperest olarak nitelerdi.Hele o yıllarda birisi genç kuşaklarda köpek sevgisinin bu denli yeşerip kökleşeceğini,tam teşekküllü köpek hastanelerinin kurulacağını,ithal köpek mamalarının grossmarketlerin geçmişin bakkal dükkanı büyüklüğündeki reyonlarında satılacağını,köpek şampuan çeşidi sayısının o yıllardaki insan şampuan çeşidi sayısını aşacağını söyleseydi hiç tereddütsüz o kişiye deli damgası vurulurdu. Çünki o yıllarda insanlar bırakın köpekleri hemcinslerini bile sevmiyorlar,üstelik de öldürüyorlardı.Yine o yıllarda hayvan hakları bir yana en temel insan hakkı olan yaşama […]

Tarım Sektöründe Sorunlar ve Çözümler


TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER   Tar&ım Sektörü,Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 y&ıl&ına gelinceye değin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olma işlevini hiç aksatmadan başar&ı ile sürdürmüştür.Cumhuriyetle birlikte ortaya konulan öz kaynaklara dayal&ı kalk&ınma ve sanayileşme stratejisinde tar&ıma öteki sektörlerden ayr&ı bir önem ve öncelik verilmiştir.Öte yandan tar&ım sektörü y&ıllarca ihracata,istihdama ve yurt içi gayri safi has&ılaya önemli katk&ılarda bulunmuştur.Ne var ki,1980 den sonra uygulanan d&ışa bağ&ıml&ı liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisi modelleri sanayi,hizmet,inşaat gibi sektörlerin gelişmesine buna karş&ın ihmal edilen tar&ım sektörünün gerilemesine neden olmuştur.Nitekim,an&ılan modellerin hayata geçirilmesi sonucu tar&ım sektörünün 1980 de % 26 olan gayri safi yurt içi has&ılaya katk&ıs&ı 1999 […]
css.php