Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Covid-19 Salgını ve Bağışıklık Sistemi


Covid-19 salgını üç aya yakın bir süredir tüm dünyada toplumsal yaşamı derinden etkiledi, azımsanmayacak sayıda can kaybına neden oldu. Şu günlerde gerek dünyada gerekse Türkiye’de salgının gücünü kaybetmekte olduğuna dair somut işaretler var. Buna paralel olarak normalleşme önlemleri kademeli olarak uygulamaya konuluyor. Belki bu yazıyı yazmakta geç kaldığımı düşünenler olabilir ama yazacaklarımın normalleşme sürecinde daha çok işe yarayacağını umuyorum. Baştan beri bulaşmada el hijyeninin ve sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğu çokça söylendi, ancak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması konusuna fazlaca değinilmedi. Bu yazıda bağışıklık sistemi Covid-19 ilişkisini ve bu sistemi güçlendirmek için almamız gereken önlemleri anlatmaya çalışacağım. Bağışıklık sistemi ülke sınırlarını […]

Ulukışla Tarihi


Ulukışla tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar sayılabilir. Bölgeye kısa sürelerde de olsa Persler, Araplar ve Karamanoğulları da hakim olmuştur. Ulukışla, Ön Asyayı ve Orta Doğuyu Anadolu’ya bağlayan İpek ve Haç yollarının üzerinde olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahiptir. Özellikle Çiftehan-Ulukışla arasında yer alan ve sadece Çakıt deresinin geçmesine izin veren dar geçitler bu bölgeyi önemli hale getirmiştir. Bu bölgeyi ele geçirmek için devletler uzun yıllar boyu savaşmışlardır. Bölgede yapılan kazılarda çok sayıda medeniyete ait izlere rastlanmıştır. Ulukışla’nın Porsuk Köyündeki Zeyve Höyüğünde 1937 yılından itibaren yapılan kazılarda bölgenin 9.Yüzyılda […]

Kars Gezi İzlenimleri


Kars Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan 1768 rakımlı bir serhat şehridir. Karsın 2019 yılı nüfusu 285.410 dur. Nüfusun %77 si tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kars daha çok dağlık ve bozkır bir araziye sahiptir. Kars’ın tabiat zenginlikleri arasında Allah-u Ekber Dağları, Kars Çayı, Aras Nehri ve Çıldır Gölü sayılabilir. Kars’ın MÖ: 5000-4000 yıllarında Huri’ler tarafından kurulduğu rivayet edilmektedir. Daha sonraları Urartulular (MÖ: 9YY), İskitler (MÖ: 663), Partlar-Karsaklı Beyliği (MÖ:45), Sasaniler 430), Selçuklular (1064), Gürcüler (1200), Moğollar (1239), Karakoyunlular (1406), Akkoyunlular (1467) Kars’a hakim olmuşlardır. Osmanlılar 1535 yılında Kars’ı fethetmiştir. Kars 1877-1918 yıllarında Rusların egemenliği altında kalmıştır. Milli mücadele yıllarında Kars’ta Cenub-i […]

Dünya Veteriner Hekimler Günü


Dünyada veteriner hekimliğin ortaya çıkması neredeyse evcilleştirme tarihi kadar eskidir. İlk insanlar kendilerinde kullandıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hasta hayvanlarına da uygulamak suretiyle veteriner hekimliği mesleğini başlatmışlardır. Dünyadaki ilk modern veteriner hekimliği öğretimi, 1762 yılında, Avrupa’da büyük salgınlara neden olan sığır vebası hastalığını önlemek amacıyla Fransa’nın Lyon kentinde bir veteriner fakültesinin açılması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise ilk veteriner hekimliği öğretimi 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okuluna bir askeri veteriner sınıfının açılması ile hayata geçmiştir. Ancak bilimsel anlamdaki ilk veteriner hekimliği öğretimi, İstanbul’ daki yüksek veteriner okulunun 1933 de Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne veteriner fakültesi adıyla bağlanmasıyla gerçekleşmiştir. Veteriner Fakültesi 1948 […]

Yirmi İki İlde Uygulanacak Sun’i Tohumlama Projesi Konusundaki Görüşlerim


Tarım ve Orman Bakanı tarafından açıklanan Tarım ve Orman Şurası Eylem Planında yer alan ve projesi hazırlanan Türkiye’nin 22 ilinde parasız suni tohumlama yapılması konusundaki görüşlerimi açıklamak istiyorum. Eylem planına ve projeye konu olan 22 ilin tümü ülkemizin doğusunda, kuzey ve güneydoğusunda yer almaktadır. Bu bölgeler ve iller incelendiğinde tümünün de coğrafi yapı ve iklim özellikleri bakımından batıdaki illerden çok farklı olduğu görülecektir. Ülkemizin doğu, kuzey ve  güney doğu bölgeleri genellikle dağlık ve engebelik bir coğrafi yapıya sahiptir. Sulu tarıma uygun tarım arazilerinin azlığı hayvan yemi üretimini kısıtlamaktadır. Hayvancılık daha çok meralarda ve yaylalarda yapılmaktadır. Buralarda yer alan mezralara dağlık […]

Koyunculukta Neler Oluyor?


Koyun Türkler için çok önemlidir. Kimi tarihçiler Orta Asya’dan göçü başlatan nedenin koyunların otladığı meraların kuruması olduğunu ileri sürmektedirler. Türkler göç sırasında koyun sürülerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Koyunun Türk edebiyatında ve halk kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Merinos koyununun ortaya çıkış yeri Anadolu’dur. Koyun yüzyıllar boyu Türk insanının geçiminde ve beslenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ne var ki, 1980 li yılların başından itibaren koyunculuk Türkiye’de eski önemini kaybetmeye başlamıştır. Koyun etinin anlaşılmaz bazı nedenlerle insanlar tarafından az tüketilmesi, suni elyafın yapağının yerini alması, koyun sütünün değer fiyata satılamaması, meraların alan ve nitelik olarak azalması gibi nedenler koyunculuğun gerilemesine […]

Veteriner Hekim Tuğgeneral Orhan Öncül


Türkiye’de Askeri Veteriner Hekimliği 1842 yılında Süvari Okulunda bir veteriner sınıfının kurulması ile başlamıştır. Bu tarih aynı zamanda Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin başlangıç yılı olarak da kabul edilmektedir. Daha sonraları askeri veteriner hekimliği öğretimine Harp Okulu bünyesinde de devam edilmiştir. Türk askeri veteriner hekimleri kurtuluş savaşında cephane taşıyan kağnıları ve top arabalarını çeken sığırları yakalandıkları veba hastalığından kurtarma konusunda göstermiş oldukları özverili çalışmaları ile savaşın seyrinin değişmesine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Cumhuriyetten sonra ise askeri veteriner hekimler orduda etkin görevler üstlenmişler, özellikle gıda kontrolü konusunda önemli çalışmalara imza atmışlardır. Bunun dışında, askeri veteriner hekimlerin uğraştığı konulardan birisi de savaşta mayın aramada, […]

Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı Tedavi Eder.


Latincesi “  Medicina Hominem Curat, Veterinaria Humanitatem “ olan bu söz milattan önce söylenmiştir. Bu sözü değişik sosyal çevrelerde dile getirdiğim zaman kimileri çok iddialı bulup gülüp geçti, kimileri de bana ayıp olmasın diye inanır gibi  göründü. Dünyadaki mevcut paradigmaları altüst eden son corona salgını bu sözün ne kadar doğru olduğunu tartışmasız bir biçimde ortaya koymuştur. Yazımın başında sizlere bu sözün doğruluğunu kanıtlayan birkaç veri sunmak istiyorum. Salgının ilk başladığı ülke Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü olan ve Çin’deki Covid-19 salgınını başarıyla koordine edip kısa sürede sönmesini sağlayan kişi Veteriner Hekim George Gao adlı bir bilim adamıdır. Almanya’da […]

Hayvan Yetiştiricilerine On Altın Öğüt


Hayvan yetiştiriciliği sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. İşletmenin karlılığı ve devamlılığı için belli konularda azami dikkatin gösterilmesi gerekir. Aksi taktirde hayvancılıktan beklenen sonuçlar alınamaz. Hayvancılıkta karlılığın ve devamlılığın sağlanması aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır. BİLGİLİ OL YA DA DANIŞMAN KULLAN: Hayvancılık hakkında bilgi sahibi olmak en azından hayvanların gözlenmesi ve çalışanların denetlenmesi açısından önemlidir. Bunun yanında hayvan sağlığı ve beslenmesi ile ilgili olarak bir veteriner hekimden danışmanlık hizmeti alınması gereklidir. İŞİNİ SEV, BOL ZAMAN AYIR: Hayvancılık yapmak için işini sevmek şarttır. Hayvancılık 7 gün 24 saat çalışmayı gerektiren bir uğraştır. O nedenle sevmeyen hayvancılık yapamaz. İşletme sahibi işi sadece […]

Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracaklara Öneriler


css.php