Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Süt Sığırcılığında Sürü Yönetim İlkeleri


Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretimi Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Öğrenciliğimizde yani bundan yaklaşık elli yıl önce fakültede Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme dersi okumuştuk. Rahmetli hocamız Prof.Dr. Sabri Dilmen Yüksek Ziraat Enstitüsünde yetişmiş değeri bir insandı. Fakat o yıllarda hayvan besleme biliminin değeri tam manasıyla anlaşılamıyordu. Bu nedenle aldığımız bilgiler sınırlı kaldı. Ayrıca, bizler de öğrencilik psikolojisi içerisinde hocamızdan gereğince yararlanamamıştık. Yani açıkçası hayvan besleme konusunda bende yeterli bir bilgi birikimi oluşmamıştı. Sonraları akademik yaşamda branşlaştığımız için ben daha çok kendi konum olan suni tohumlamaya yoğunlaştım. Aradan yıllar geçti ve emekli olduktan sonra İneklerde İnfertilite adlı bir kitap yazdım. Bu kitabı yazarken doğal olarak birçok kaynaktan yararlandım. Sonunda hayvan […]

2019 Yılı Sonunda Türkiye Hayvancılığının Durumu ve Gelecek Beklentileri


2018 yılı sonunda Hasattürk’e yazdığım bir yazıda 2019 yılına girerken Türkiye hayvancılığındaki mevcut durumu, yaşanan sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile gelecek beklentilerini sıralamıştım. Kısaca tekrarlamam gerekirse, ithalatın doğurduğu haksız rekabet ortamında ezilen, bir litre süt satıp bir kilo fabrika yemi bile satın alamayan, örgütleri tarafından kaderine terkedilmiş, her malın ve hizmetin fiyatı artarken ürettiği sütün fiyatı yerinde sayan, sütünü maliyetinin altında satan, özenle bakıp beslediği ineğini bir hiç pahasına kasaba satmak zorunda kalan, borç batağına batmış süt üreticisi 2019 yılı başında çaresiz ve perişan bir halde idi.2019 yılı sonunda konuyu tekrar ele alıp değerlendirdiğimizde bir yıl boyunca […]

Türk Veteriner Hekimliğinde Lobi Gerekli mi?


Değerli meslektaşlarım, her zaman dile getirdiğim gibi kutsal mesleğimiz son yıllarda çeşitli çevreler ve meslekler tarafından büyük bir kuşatma altına alınmıştır. İstihdam alanları giderek daralan, daha dün biri birinden türemiş kimi köksüz meslekler sırf mezunlarına iş bulabilmek adına tarihi insanlık tarihi kadar eski, geçmişi şan ve şereflerle dolu mesleğimize var güçleriyle saldırmaya başladılar. Bu arada Türkiye’de hayvancılığı ve veteriner hekimliği gerileterek ülkemizi hayvansal ürünler bakımından dışa bağımlı kılmak isteyen kimi çevreler de yeni veteriner fakülteleri açma konusunda büyük bir yarışa girdiler. Bu arada, İstatistik Kurumuna göre veteriner hekimliği Türkiye’de %80’ lik istihdam oranıyla  birinci durumda görünüyor.  Ayrıca, seksen bin katılımcı […]

Üçüncü Tarım ve Orman Şurasının Ardından


Üçüncü Tarım ve Orman Şurası 15 yıl aradan sonra Ankara’da toplandı ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı tarafından okunan 60 maddelik bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı. Burada, Şura sonucunda komisyon tarafından hazırlanan bildiri ile Cumhurbaşkanının konuşmasını ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bildiri kişisel önerilerin ışığında ve çok sayıda komisyonun çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. Komisyonlarda meslek ve yetiştirici örgütlerinin temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve bakanlık bürokratları görev almıştır. Daha çok bürokratik bir dille yazıldığı anlaşılan bildirideki 60 maddenin içeriğine bakıldığında somuttan ziyade soyut söylemlerin yer aldığı görülmektedir. Oysa Cumhurbaşkanının konuşmasında bahsettiği hususlar tamamen somut ve siyasi vaatlerdir. Şuralar, içerdiği konunun tüm paydaşlarının eşit oranda […]

Dünya Hayvanları Koruma Günü ve Düşündürdükleri


Türkiye’de hayvanların hakları ve korunması alanında 24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile bu kanuna uygun olarak çıkarılan Hayvanların Korunmasına Dair Yönetmelik halen yürürlükte bulunmaktadır. Ayrıca 16.10.1978 tarihinde Unesco tarafından onaylanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi de hayvanları korumanın uluslararası güvencesini oluşturmaktadır. Hayvanların korunması konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuat incelendiğinde nispeten yeterli olduğu görülmektedir. Ancak, ülkemizde bu mevzuatın uygulanıp uygulanmadığı konusunda haklı kuşkular ve eleştiriler vardır. İnsan haklarının bile yeterince savunulup korunamadığı bir ülkede hayvan haklarının korunması zaten beklenemez. Türkiye’de hayvanları koruma konusundaki çalışmalar ağır aksak gitse de, ne yazık ki sadece sokakta sahipsiz olarak dolaşan kedi ve köpeklerin […]

Türk Veteriner Hekimliğinin Yüz Akı, Prof.Dr.Cemal Nadi Aytuğ


Türk veteriner hekimliğinden yıllardır etrafına ışık saçan büyük bir yıldız daha kaydı. Bir eğitim devrimcisi, katıksız bir vatan ve meslek sever, kendini bilime adamış yetkin bir hoca, Bursa Üniversitesi Veteriner Fakültesini çağdaş bir anlayışla kuran, her şeyden önce de adam gibi bir adam olan Prof. Dr. Cemal Nadi Aytuğ arkasında büyük bir saygı ve sevgi seli bırakarak aramızdan ayrıldı. Cemal Nadi Aytuğ 1933 yılında Bursa’nın dağ ilçelerinden biri olan Harmancık’ta Dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1955 yılında bitirdi. Askerlikten sonra Çukurova Harasında veteriner hekimi olarak çalıştı ve zootekni uzmanı oldu. Asistan olarak göreve başladığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç […]

Askeri Veteriner Hekimi Bakteriyolog Binbaşı Ahmet Bey


Şehit Binbaşı Ahmet Bey 1890 yılında Konya’da doğdu. 1912 yılında askeri veteriner okulundan mezun oldu ve balkan savaşı’na katıldı. 1914 yılında askeri veteriner okulu bakteriyoloji asistanlığına atandı. Birinci dünya savaşı çıkınca Çanakkale ve ikinci Kafkas orduları grup komutanlığı ile şark cephesinde görev aldı. 5 şubat 1919 tarihinde askeri veteriner okulu bakteriyoloji laboratuvar şefliğine atandı. Askeri ve sivil veteriner okullarının birleştirilmesiyle oluşturulan yüksek veteriner okulunda bakteriyoloji ve bulaşıcı hastalıklar öğretmenliği, aynı zamanda askeri veteriner uygulama okulunda ise bakteriyoloji öğretmen yardımcılığı görevine başladı. Kurtuluş savaşına katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Konya askeri bakteriyoloji kurumunu kurarak bir yıl müdürlüğünü yaptı. Bir yıl sonra askeri […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin Tarihsel Gelişim Süreci


18.Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasında ortaya çıkan ve tahminen 200 milyon sığırın ölmesine neden olarak ülkelerin ekonomisine büyük zararlar veren sığır vebası ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla bir at hekimi olan Claude Bourgelat 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk veteriner fakültesini kurmuştur. Bu fakülteyi zaman içerisinde diğer Avrupa ülkelerinde açılan çok sayıda fakülte takip etmiştir. Lyon’da Dünyanın ilk veteriner fakültesinin açılmasından tam 80 yıl sonra, 1842’de Godlewsky adlı Prusyalı bir askeri veteriner hekimi İstanbul’da hizmet yaptığı Süvari Okulunda okuma yazma bilen erler arasından seçtiği on iki kişiden oluşan bir sınıf açtırarak Türkiye’deki ilk veteriner hekimliği öğretimini başlatmıştır. Kimi yayınlarda bu […]

Türkiye’de Kamu Hayvan Sağlığı Örgütlenmesinin Tarihsel Gelişim Süreci


Daha önce yazmış olduğum, Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi sürecine ilişkin bir yazıda 1842 yılında Süvari okulunda başlayan ve 1948 yılında Ankara Üniversitesinde noktalanan 102 yıllık süreçte öğretim kurumlarının Harbiye, Tıbbiye, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi ve son olarak da Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde sürekli gidip gelerek veteriner fakültesine evrildiğinden bahsetmiştim. Benzer şekilde Türkiye’deki kamu hayvan sağlığı örgütü de 1888 yılından 1984 yılına kadar geçen 96 yıllık sürede değişik adlar taşıyan bakanlıklarda farklı isimlerle faaliyet göstermiştir. Bu yazıda Türkiye’deki hayvan sağlığı alanındaki örgütlenmenin yaklaşık bir asırlık serüveninden kronolojik olarak ve özetle bahsedilecektir 1846 yılında Osmanlı Devletinde ilk kez güncel adı bakanlık […]
css.php