Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 176 Yıllık Serüveni


Dünya’da veteriner hekimliğinin geçmişi hayvanların evcilleştirilmesine kadar uzanır. İlk insanlar avlayıp yedikleri hayvanların kemiklerini etrafa attıklarında, önce bu kemiklere gelen köpekleri, daha sonra da şimdiki çiftlik hayvanlarını evcilleştirmişlerdir. Atalarımız, kendilerine uyguladıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hayvanlar hastalandığında onlara da uygulayarak yer yüzünde ilkel manada ilk veteriner hekimliğini başlatmışlardır. Halk hekimliği ya da büyücülük şeklinde devam eden hayvan sağlığı uygulamaları 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde, Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin açılması ile bilimsel bir hüviyet kazanmıştır. Bu Fakülteden tam 80 yıl sonra, 1842 yılında İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmıştır. İşte 2018 yılının 23 Ekim günü bu okulun ve Türkiye’de veteriner hekimliği yükseköğretiminin […]

Süt Sığırcılığı işletmesi Kuracaklara Öneriler. 2- Yem Temini, Düvelerin Bakım ve Beslenmesi


Süt Sığırı İşletmesi Kuracaklara Öneriler. 2- Yem Temini, Düvelerin Bakımı ve Beslenmesi Yeni kurulan bir süt sığırcılığı işletmesinin öncelikli ihtiyaçlarından biri de yemdir. Hayvanlar barınağa girmeden önce özellikle kaba yem ya işletmenin kendi olanakları ile yetiştirilerek ya da satın alınarak depolanmalıdır. Yemin, bir süt sığırcılığı işletmesinin toplam giderleri içerisinde yaklaşık %60-70’lik bir paya sahip olduğu için karlılık açısından önemi büyüktür. Yem denildiği zaman akla kaba ve kesif yem gelir. Kaba yem genellikle tarlada yetiştirilen tahıllar, yonca, silajlık mısır, tritikale, yemlik bezelye, fiğ, raygras gibi bitkilerden oluşur. Kesif yem ise tarlada yetişen arpa, mısır, soya gibi bitkilerle endüstri artığı küspe, posa […]

Hayvancılıkta Çözümü Zor Sorunlar


Türkiye’de hayvancılığın geçmişine bakıldığında kimi sorunların özellikle son otuz yılda giderek kötüleştiğini ve hatta günümüzde çözümlenemez bir hale geldiğini görmekteyiz. Bunda, anılan süreçte Türkiye’de uygulanan neoliberal politikaların rolü büyüktür. 12 Eylül askeri darbesinin ardından yürürlüğe konulan bu politikaların sonucunda Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu gibi birçok kamu iktisadi kuruluşu kapatılmış, arsalarına AVM’ler ve TOKİ binaları yapılmıştır. Tarım Bakanlığının adı ve yapısı sürekli değiştirilerek sektörel ayrım ortadan kaldırılmış, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü gibi o güne kadar çok başarılı hizmetlerde bulunan kurumlar bir bir yok edilerek yerlerine taşra ile doğrudan bağları bulunmayan, işlevsiz, karma kurumlar oluşturulmuştur. […]

Türkiye Hayvancılığında Örgütlenme Sorunu


Türkiye hayvancılığı, 2010 yılından itibaren büyük bir ithalat sarmalına sokulmuştur. Bu duruma 2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık neden olmuştur. Kuraklık yüzünden kaba yem üretimi azalmış, çiğ süt maliyetleri artmış, bu durum karşısında yetiştiriciler sağmal ineklerini bile kestirmek zorunda kalmışlardır. İnekler kesilince doğan buzağı sayısı azalmış, Türkiye’de bir kırmızı et açığı ve pahalılığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durumda kamu idaresi oluşan bu et açığını gidermek amacıyla lob ve karkas et ithalatına başvurmuştur. Sonraki yıllarda ithalat giderek artmış ve çeşitlenmiştir. Artık kırmızı et yanında damızlık düve, besilik ve kasaplık sığır ithalatı da başlamıştır. Türkiye 2010-2018 yılları arasında yaklaşık 5 milyar liralık canlı hayvan […]

Süt Sığırcılığı İşletmesi Kuracaklara Öneriler. 1- Barınak Kurulumu ve Hayvan Alımı


Son on yıl içerisinde devlet ve Avrupa Birliği kanalıyla yetiştiricilere sağlanan teşvik, destek, hibe, sıfır faizli kredi, damızlık hayvan gibi olanaklar yaşamında hiç hayvancılık yapmamış kişilerin bile iştahlarını kabarttı ve bu alana girmelerine neden oldu. Belli bir öz sermayesi bulunan doktor, mühendis, avukat gibi meslek mensupları hem bu sermayelerini değerlendirmek hem de verilen bu desteklerden yararlanmak amacıyla orta ve büyük ölçekli süt ve besi sığırcılığı işletmeleri kurdular. Ancak, çoğunun evdeki hesabı çarşıya uymadı ve gerek iş bilmezlikten gerek kimi hibe programlarının dayattığı barınak projelerinin pahalılığından gerekse kaba yem üretilecek tarım arazisinin bulunmayışından dolayı hayalleri suya düştü ve başarılı olamadılar. Böylece […]

Şarbon ve ardındaki gerçekler


ŞARBON VE ARDINDAKİ GERÇEKLER İnsanların ve hayvanların ortak bir hastalığı olan şarbon son günlerde Türkiye’nin gündemini yoğunlukla işgal eden siyasal ve ekonomik konular arasında yer almayı başardı.Türkiye’de yüzyıllardır hayvanlarda görülen şarbon hastalığı her nedense kurban bayramını izleyen günlerde aniden güncellik kazandı.Konu ile ilgili olsun ya da olmasın kimi çevreler bu hastalık hakkında yazılı ve görsel basında yazılar yazdılar ya da demeçler verdiler.Bu durum doğal olarak konunun iç yüzünü yeterince bilmeyen geniş halk kitleleri arasında tedirginliğe ve kafa karışıklığına neden oldu.Hatta kimi insanlar,tüm hayvanlar hastalıklıymış gibi et yemeyi bıraktılar. Şarbon hastalığının etkeni çevre koşullarına dayanıklı bir bakteridir.Bu bakteri merada ve ahırda […]

Prag Gezi İzlenimleri


Prag günümüzde Çek Cumhuriyetinin başkenti ve 1.2 milyon nüfusu ile en kalabalık şehridir. Prag Vltava ya da Vlatna adı verilen bir nehir ile iki bölgeye ayrılmıştır. Vltava nehri Prag’dan çıkar ve Elbe Nehrine karışır. Vltava Nehri üzerinde iki yakayı biri birine bağlayan tarihi köprüler bulunur. Bu köprülerin en ünlüsü Kral Charles tarafından yaptırılan Charles Köprüsüdür. Vltava Nehri kenarında kafeler, restoranlar ve gezi gemilerinin iskeleleri bulunur. Şehrin görülmeye değer yerlerinin başında Prag Kalesi ve bu kale içinde bulunan Aziz Vitus Katedrali gelir. Prag Kalesi şehrin eski tarafında yüksekçe bir tepe üzerine kurulmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminden kalan kalede geçmişte saraylar, bahçeler ve […]

Hayvancılık 4.0


Günümüzde önce Endüstri 4.0, sonra da Tarım 4.0 kavramları güncellik kazandı. Her ne kadar hayvancılığın tarımın bir alt dalı olduğu söylense de, hayvansal üretim ile bitkisel üretim arasında dağlar kadar fark vardır. Bitkisel üretimin hayvansal üretim ile olan tek bağı hayvanların tükettiği yemdir. Onun dışında üretimin yapısı ve ürünlerin niteliği bakımından her iki sektör arasında bir bağ söz konusu değildir. O nedenle bu yazımda, hayvansal üretimi tarımdan ayırarak Hayvancılık 4.0 kavramından söz etmek istiyorum. Endüstri 4.0 kavramı bu sektörün geçirdiği ve bugün içinde bulunduğu dört evreyi tanımlar. 18. Yüzyılda buhar makinesinin keşfi ile tarımsal üretimden sanayi üretimine geçilmesi ile ortaya […]

Yüz Günlük Program ve Hayvancılık


Değerli meslektaşlarım,Tahsin Hocanın saptamalarına aynen katılıyorum. Yalnız, hayvancılık konusu yok değil vardır. Yüz günlük programda yetiştiricilere 50.000 koyun dağıtılacağı söylenmiştir. Yüz günde 50.000 damızlık koyun yetiştirilemeyeceğine göre ithal edilecek demektir. İthal koyunların Türkiye koşullarına uyum sağlayamayacağı herkesçe bilinen somut bir gerçektir. Sonuçta milyonlarca lira karşılığı döviz ödenip satın alınan ve yetiştiricilere dağıtılacak olan koyunlar kısa sürede ya verim vermeyecek, ya kısır kalacak ya da mikrobik hastalıklardan dolayı ölüp gidecektir. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bu suretle yandaş ithalat lobilerine rant sağlanmış olacaktır. Kaldı ki, Türkiye’de koyunculuk son on yıl içerisinde sistemli olarak ortadan kaldırılmıştır. Köye Dönüş ve Üç Yüz […]

Mesleki Haklar ve Örgütler


Hükümet geçenlerde Meclis’ten geçirdiği Torba Yasaya eklediği maddelerle doktorlara ve diş hekimlerine yıpranma payı verdi ve emekli maaşlarına zam yaptı. Ancak, Personel Kanununda sağlık sınıfına dahil olmalarına rağmen başta veteriner hekimleri ve eczacılar olmak üzere diğer tüm sağlık personeli bu haktan mahrum edildi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı birkaç büyük oda kanun komisyon aşamasında iken duruma müdahil oldular ancak çabaları cılız kaldı ve başarılı olamadı. Böylece zoonotik hastalıkların en büyük hedefi olan veteriner hekimleri ne yıpranma payı ne de emekli maaşlarına zam alabildi. Bu olay, meslek örgütlerimizin ortaya çıkan her duruma anlık tepki vermek yerine süreğen bir dik duruş […]
css.php